Shoyuki-Kodokukai
活動 成果 メンバー ログイン ブログ

井野葉子

写真

(いの ようこ) 清泉女子大学・青山学院女子短期大学等非常勤講師
著書に『源氏物語 宇治の言の葉』(森話社、2011年)がある。
戻る
 (c) 1986-2011 Shoyuki-Kodokukai. All Rights Reserved.